MISJE ŚWIĘTE

Św. Paweł uczy nas w Liście do Rzymian 10,17, że ” Wiara rodzi się ze słuchania”. Z pragnieniem umocnienia naszej wiary w dniach 19-20 maja 2022r Nasza szkoła wzięła udział w Misjach parafialnych, które odbywają się pod hasłem ” Miejscem spotkania będzie Galilea”. Uczniowie pod opieką swoich Nauczycieli i Dyrektora Więcej…

MISJE ŚWIĘTE

Św. Paweł uczy nas w Liście do Rzymian 10,17, że ” Wiara rodzi się ze słuchania”. Z pragnieniem umocnienia naszej wiary w dniach 19-20 maja 2022r Nasza szkoła wzięła udział w Misjach parafialnych, które odbywają się pod hasłem ” Miejscem Więcej…