Strona Główna

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Od dnia 22 marca 2021 roku, uczniowie klas 1-3 przechodzą w tryb nauki zdalnej. W dalszym ciągu do nauki wykorzystujemy platformę Office 365. W razie problemów z logowaniem związaną z utratą hasła do platformy, proszę o kontakt z wychowawcami. Oddziały przedszkolne funkcjonują w sposób dotychczasowy, dożywanie dla zapisanych dzieci z tych oddziałów nie ulega zmianie.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły lub przez dziennik elektroniczny.

Karol Stankiewicz
dyrektor szkoły

Nabór do Przedszkola

Karta Zapisu

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów, od 18 stycznia 2021 r. do nauki stacjonarnej powracają uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Świetlica szkolna będzie funkcjonowała tak jak to miało miejsce od dnia 1 września 2020r.

Powrót dzieci do szkoły jest możliwy w ścisłym rygorze sanitarnym, zwracam się z prośbą o przypomnienie sobie procedur bezpieczeństwa, które są dostępne na stronie szkoły.

Proszę śledzić na bieżąco stronę internetową naszej szkoły oraz dziennik elektroniczny, gdzie będą pojawiały się szczegółowe informacje.

Karol Stankiewicz
dyrektor szkoły

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 04.11.2020r. klasy 1-3 od dnia  09.11.2020 przechodzą w tryb nauki zdalnej. Oznacza to, że wszyscy uczniowie klas 1-8 uczą się w sposób zdalny.
W dalszym ciągu do nauki wykorzystujemy platformę Office365. Rodzice uczniów klas 1-3 proszeni są o bezpośredni kontakt z wychowawcami w celu ustalenia warunków pracy.
Rodzice, którzy są bezpośrednio zaangażowani w walce z pandemią koronawirusa i chcą aby ich dzieci miały zapewnioną opiekę świetlicową na terenie szkoły, proszeni są o zgłaszanie takich potrzeb poprzez dziennik elektroniczny do dnia 07.11.2020r. do godziny 12.
Oddziały przedszkolne funkcjonują w sposób dotychczasowy, dożywanie dla zapisanych dzieci z tych oddziałów nie ulega zmianie.
W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły oraz przez dziennik elektroniczny.

Karol Stankiewicz
dyrektor szkoły

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
w sprawie organizacji nauki zdalnej w Szkole Podstawowej

Od dnia 26.10.2020r. do 08.11.2020r. klasy IV-VIII szkoły podstawowej przeszły w tryb nauki zdalnej. Oddziały przedszkolne oraz klasy I-III pracują w trybie stacjonarnym.
Klasy IV-VII pracują wg. planu lekcji obowiązującego od dnia 01.09.2020r. Obowiązującą platformą do nauki zdalnej jest Office365 oraz dziennik elektroniczny UONET+. Uczniowie klas I-III mogą bez zmian korzystać dożywiania, świetlicy oraz biblioteki w godzinach ich funkcjonowania.
Zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno- wychowawcze oraz zajęcia
z pomocy psychologiczno- pedagogicznej odbywają się w formie stacjonarnej i zdalnej. Rodzice uczniów będą informowania o sposobie prowadzenia tych zajęć indywidualnie. Pedagog szkolny oraz logopeda pracują według dotychczasowego planu zajęć w szkole.
O wszystkich zmianach będziemy informować poprzez dziennik elektroniczny oraz stronę internetową szkoły.

Szczegółowy regulamin nauki zdalnej znajduje się na stronie internetowej szkoły:
http://spgorki.pl/

W razie jakichkolwiek pytań i problemów proszę o kontakt z wychowawcami poszczególnych klas.

Karol Stankiewicz
dyrektor szkoły

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów od dnia 26.10.2020r. uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej przechodzą w tryb nauki zdalnej.
Zwracam się z prośbą aby na bieżąco śledzić naszą stronę internetową oraz dziennik elektroniczny, gdzie będą pojawiać się szczegółowe informacje o funkcjonowaniu szkoły. Proszę również rodziców, aby przekazywali informację o potrzebie wypożyczenia sprzętu komputerowego drogą mailową (przez dziennik elektroniczny) lub u wychowawców poszczególnych klas, tak abyśmy już w poniedziałek mogli udostępnić laptopy.

Karol Stankiewicz
dyrektor szkoły