KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH

KALENDARZ IMPREZ
SZKOLNYCH

  1. Rozpoczęcie roku szkolnego – X
  2. Pasowanie na ucznia klasy 1 – XI
  3. Święto Niepodległości, Święto Patrona Szkoły – XI
  4. Wigilia, Jasełka – XII
  5. Apel Wielkanocny, Dzień Papieski – III
  6. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – V
  7. Dzień Dziecka, Dzień Sportu – V/VI
  8. Rodzina Ulmów – przykładem wartości ponadczasowych – V/VI
  9. Zakończenie roku szkolnego – VI