ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY

KOMUNIKAT

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego, dzień 2 listopada 2021 roku tj. wtorek jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
Rok szkolny 2021/2022 rozpoczniemy Mszą Świętą, która zostanie odprawiona o godzinie 8:00 w kościele parafialnym w Górkach.

Po mszy przejście każdej klasy pod opieką wychowawcy do budynku szkoły i spotkanie w salach.
Spotkanie dzieci z oddziałów przedszkolnych z dyrekcją i nauczycielami o godzinie 9 na sali gimnastycznej.

Ze względu na obostrzenia sanitarne, przedszkolakom może towarzyszyć jeden rodzic.

Pozostałe klasy spotykają się z wychowawcami w salach lekcyjnych:
Klasa 1 – świetlica
Klasa 2 – sala nr 14
Klasa 3 – sala nr 12
Klasa 4 – sala nr 1
Klasa 5 – sala nr 15
Klasa 6 – sala nr 2
Klasa 7 – sala nr 3
Klasa 8 – sala nr 16

Przypominam o obowiązku zasłaniania ust i nosa na terenie szkoły.

Karol Stankiewicz
dyrektor szkoły

WYPRAWKA ROK SZKOLNY 2021/2022

1. 2 teczki (1 na gumkę , 1 duża z uchwytem);
2. farby plakatowe, farby akwarele cienki i gruby pędzel, kubek plastikowy;
3. plastelina  duża – astradowolna kolorowanka;
4. zeszyt do korespondencji 16 kartkowy;
5. zeszyt w wąską linię 32 kartkowy, zeszyt w kratkę 32 kartkowy – 5,6 latki;
6. piórnik – wyposażenie piórnika: 2 ołówki, temperówka, nożyczki z zaokrąglonymi  ostrzami, kredki  świecowe (bambino lub inne dobrze kolorujące), kredki ołówkowe (astra);
7. klej w sztyfcie duży;
8. papier ksero biały – ryza;
9. blok techniczny kolorowy mały;
10. blok rysunkowy kolorowy mały;
11. blok rysunkowy kolorowy duży;
12. blok techniczny kolorowy duży;
13. papier samoprzylepny kolorowy duży;
14. obuwie na zmianę zapakowane do woreczka;
15. strój do ćwiczeń;
16. chusteczki suche 100 szt. opakowanie;
17. chusteczki mokre opakowanie 72 szt.;

PROSZĘ O PODPISANIE WSZYSTKICH RZECZY

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Rozdanie świadectw, dyplomów i nagród odbędzie się w dniu 25. 06. 2021r. na terenie szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz reżimu sanitarnego.

Msza na zakończenie roku w intencji uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły zostanie odprawiona w dniu 24.06.2021 r. o godzinie 9:30.

Uczniowie w dniu 25.06.2021r. odbierają świadectwa według poniższego harmonogramu:
 Oddział przedszkolny 0A (3 i 4 latki) – godz. 7:45 – świetlica (wejście główne)
– Oddział przedszkolny 0B (5 i 6 latki) – godz. 7:45 – hala sportowa (wejście przez halę sportową)
– Klasa 1, 2, 3 – godz. 8:00 – w swoich salach lekcyjnych (wejście główne)
– Klasa 4, 5, 6 – godz. 8:30 – w swoich salach lekcyjnych (wejście przez szatnię)
– Klasa 7, 8 – godz. 9 (hala sportowa)

Uczniowie, którzy z przyczyn zdrowotnych lub innych losowych nie będą mogli odebrać świadectw w tym dniu, będą mieli taką możliwość od 28. 06. 2021r. w sekretariacie szkoły po wcześniejszym kontakcie telefonicznym – tel. 13 43 45 614.

Karol Stankiewicz
dyrektor szkoły

HARMONOGRAM NAUKI HYBRYDOWEJ DLA KLAS 4-8 NA OKRES 17.05-28.05.2021r.

17.05. – klasy 4 i 5
18.05. – klasy 7 i 8
19.05. – klasy 5 i 6
20.05. – klasy 7 i 8
21.05. – klasy 4 i 6
24.05. – klasy 7 i 8

25.05. – egzamin ósmoklasisty
26.05. – egzamin ósmoklasisty
27.05. – egzamin ósmoklasisty

28.05. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

HARMONOGRAM POWROTU DO NAUCZANIA STACJONARNEGO

Harmonogram powrotu do nauczania stacjonarnego:
– od 4 maja – nauka stacjonarna dla klas 1-3 szkół podstawowych
– od 15 maja – tryb hybrydowy dla klas 4-8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych
– od 29 maja – powrót wszystkich uczniów do nauki stacjonarnej

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki nauka zdalna dla klas 4 – 8 zostaje wydłużona od 26 kwietnia do 2 maja 2021 roku. Na mocy rozporządzenia klasy 1 – 3 przechodzą w tryb nauki hybrydowej (mieszanej, część zajęć w formie stacjonarnej a część zdalnie). W związku z tym, że w szkole nie może przebywać więcej jak 50% liczby uczniów klas 1 – 3, uczniowie będą uczyć się stacjonarnie według określonego harmonogramu:

26.04.2021r. – klasa 1
27.04.2021r. – klasa 2
28.04.2021r. – klasa 3
29.04.2021r. – klasa 1
30.04.2021r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (na mocy rozporządzenia MEN z 1 września 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego).

Oddział przedszkolny funkcjonuje w trybie stacjonarnym bez zmian. Uczniowie klas 1 – 3 będą mogli skorzystać z dożywiania oraz świetlicy szkolnej w dniach, kiedy będą uczyć się stacjonarnie.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę o kontakt z wychowawcami poszczególnych klas oraz sekretariatem szkoły.

Z poważaniem
Karol Stankiewicz
dyrektor szkoły

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Od dnia 22 marca 2021 roku, uczniowie klas 1-3 przechodzą w tryb nauki zdalnej. W dalszym ciągu do nauki wykorzystujemy platformę Office 365. W razie problemów z logowaniem związaną z utratą hasła do platformy, proszę o kontakt z wychowawcami. Oddziały przedszkolne funkcjonują w sposób dotychczasowy, dożywanie dla zapisanych dzieci z tych oddziałów nie ulega zmianie.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły lub przez dziennik elektroniczny.

Z poważaniem
Karol Stankiewicz
dyrektor szkoły

Nabór do Przedszkola

Nabór

Karta Zapisu

Karta Zapisu Dziecka Do Oddziału Przedszkolnego

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów, od 18 stycznia 2021 r. do nauki stacjonarnej powracają uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Świetlica szkolna będzie funkcjonowała tak jak to miało miejsce od dnia 1 września 2020r.

Powrót dzieci do szkoły jest możliwy w ścisłym rygorze sanitarnym, zwracam się z prośbą o przypomnienie sobie procedur bezpieczeństwa, które są dostępne na stronie szkoły.

Proszę śledzić na bieżąco stronę internetową naszej szkoły oraz dziennik elektroniczny, gdzie będą pojawiały się szczegółowe informacje.

Z poważaniem
Karol Stankiewicz
dyrektor szkoły

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 04.11.2020r. klasy 1-3 od dnia  09.11.2020 przechodzą w tryb nauki zdalnej. Oznacza to, że wszyscy uczniowie klas 1-8 uczą się w sposób zdalny.
W dalszym ciągu do nauki wykorzystujemy platformę Office365. Rodzice uczniów klas 1-3 proszeni są o bezpośredni kontakt z wychowawcami w celu ustalenia warunków pracy.
Rodzice, którzy są bezpośrednio zaangażowani w walce z pandemią koronawirusa i chcą aby ich dzieci miały zapewnioną opiekę świetlicową na terenie szkoły, proszeni są o zgłaszanie takich potrzeb poprzez dziennik elektroniczny do dnia 07.11.2020r. do godziny 12.
Oddziały przedszkolne funkcjonują w sposób dotychczasowy, dożywanie dla zapisanych dzieci z tych oddziałów nie ulega zmianie.
W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły oraz przez dziennik elektroniczny.

Z poważaniem
Karol Stankiewicz
dyrektor szkoły

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
w sprawie organizacji nauki zdalnej w Szkole Podstawowej

Od dnia 26.10.2020r. do 08.11.2020r. klasy IV-VIII szkoły podstawowej przeszły w tryb nauki zdalnej. Oddziały przedszkolne oraz klasy I-III pracują w trybie stacjonarnym.
Klasy IV-VII pracują wg. planu lekcji obowiązującego od dnia 01.09.2020r. Obowiązującą platformą do nauki zdalnej jest Office365 oraz dziennik elektroniczny UONET+. Uczniowie klas I-III mogą bez zmian korzystać dożywiania, świetlicy oraz biblioteki w godzinach ich funkcjonowania.
Zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno- wychowawcze oraz zajęcia
z pomocy psychologiczno- pedagogicznej odbywają się w formie stacjonarnej i zdalnej. Rodzice uczniów będą informowania o sposobie prowadzenia tych zajęć indywidualnie. Pedagog szkolny oraz logopeda pracują według dotychczasowego planu zajęć w szkole.
O wszystkich zmianach będziemy informować poprzez dziennik elektroniczny oraz stronę internetową szkoły.

Szczegółowy regulamin nauki zdalnej znajduje się na stronie internetowej szkoły:
http://spgorki.pl/

W razie jakichkolwiek pytań i problemów proszę o kontakt z wychowawcami poszczególnych klas.

Z poważaniem
Karol Stankiewicz
dyrektor szkoły

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów od dnia 26.10.2020r. uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej przechodzą w tryb nauki zdalnej.
Zwracam się z prośbą aby na bieżąco śledzić naszą stronę internetową oraz dziennik elektroniczny, gdzie będą pojawiać się szczegółowe informacje o funkcjonowaniu szkoły. Proszę również rodziców, aby przekazywali informację o potrzebie wypożyczenia sprzętu komputerowego drogą mailową (przez dziennik elektroniczny) lub u wychowawców poszczególnych klas, tak abyśmy już w poniedziałek mogli udostępnić laptopy.

Z poważaniem
Karol Stankiewicz
dyrektor szkoły