DOŻYWIANIE W SZKOLE

Szanowni Rodzice
Od nowego roku szkolnego 2022/2023 nastąpi zmiana odpłatności i zasad organizacji dożywiania
w szkole.
Rodzice dzieci, które chcą korzystać z dożywiania, obowiązani są do podpisania umowy.
Bardzo proszę o zapoznanie się z treścią umowy, a w przypadku chęci korzystania z posiłku
o zgłoszenie się do sekretariatu (od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 15.00).

Odpłatność za dożywianie wynosi 5zł / dzień.