SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Przewodniczący – Agatha Bednarczyk (klasa VIII)
Zastępca – Gabriela Śliwiak (klasa VII)
Skarbnik – Barbara Ścibor (klasa VI)
Sekretarz – Julia Kotyła (klasa VIII)

Opiekun SU – Waldemar Korfanty