RADA RODZICÓW

  • Brygida Graboń – przewodnicząca
  • Barbara Superson – zastępca przewodniczącej
  • Beata Farbaniec – skarbnik
  • Wioletta Florek – sekretarz