RADA RODZICÓW

2022/2023

  • Brygida Graboń – przewodnicząca
  • Klaudia Matracka – zastępca przewodniczącej
  • Małgorzata Wysogląd – skarbnik
  • Wioletta Florek – sekretarz