DYREKTOR SZKOŁY

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GÓRKACH
IM. WINCENTEGO WITOSA

mgr Karol Stankiewicz