POCZET SZTANDAROWY

2023/2024
Dawid Florek
Amelia Czechowska
Zofia Florczak

2022/2023
Barbara Ścibor
Julia Bania
Dawid Florek
Kacper Śliwiak