POCZET SZTANDAROWY

2022/2023

  1. Barbara Ścibor
  2. Julia Bania
  3. Dawid Florek
  4. Kacper Śliwiak