RADA PEDAGOGICZNA, ADMINISTRACJA, OBSŁUGA

2023/2024

Stankiewicz Karol – dyrektor szkoły, WOS, historia

Bania Anna – wychowanie przedszkolne
Barbara Agnieszka – nauczyciel współorganizujący kształcenie
Biega Elżbieta – nauczanie wczesnoszkolne
Długosz Dorota – plastyka
Dudek Anna – język polski, logopeda
Fic Aleksandra – psycholog
Gołąb Bernadetta – nauczanie wczesnoszkolne
Ksiądz Jakubowski Bartosz – religia
Ksiądz Tomasz Ruszel – religia
Kowalczyk-Bieńczak Teresa – nauczanie wczesnoszkolne
Jonarska Jolanta – język niemiecki
Korfanty Waldemar – matematyka
Mazurek Arkadiusz – informatyka, fizyka
Oleniacz Agnieszka – pedagog szkolny
Potoczny Kamila – nauczyciel współorganizujący kształcenie, język angielski
Skiba Marta – język angielski
Skotnicka Agnieszka – chemia, biologia, geografia
Szałajko Aneta – nauczyciel współorganizujący kształcenie
Szałajko Paweł – wychowanie fizyczne
Szałajko Sylwia – wychowanie przedszkolne
Szczepańska Celina – historia, WOS
Tymkiewicz Maciej – muzyka, informatyka, technika
Wolańska-Dereń Elżbieta – język polski

Sekretariat
Dąbrowska Katarzyna – sekretariat i administracja, pomoc nauczyciela

Obsługa
Cecuła Ewa