MISJE ŚWIĘTE

Św. Paweł uczy nas w Liście do Rzymian 10,17, że ” Wiara rodzi się ze słuchania”.

Z pragnieniem umocnienia naszej wiary w dniach 19-20 maja 2022r Nasza szkoła wzięła udział w Misjach parafialnych, które odbywają się pod hasłem ” Miejscem spotkania będzie Galilea”.

Uczniowie pod opieką swoich Nauczycieli i Dyrektora szkoły uczestniczyli w spotkaniach formacyjnych, w dwóch przedziałach wiekowych kl. 0-4 oraz 5-8 oraz wspólnie w Drodze Krzyżowej przygotowanej przez uczniów naszej szkoły.

W czwartek kl. 0-4 wraz z Wychowawcami miały też okazję zgłębić tajemnice z życia Maryi wykonując prace plastyczne dotyczące scen z Jej życia. Prace można podziwiać na szkolnym korytarzu.