46 PODKARPACKIE ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” 2024 W SANOKU

17 maja 2024 na uczelni państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, odbył się etap Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” 2024. Naszą szkołę reprezentował Karol Rozmus, uczeń klasy IV, który pomyślnie przeszedł eliminacje gminne i powiatowe (kategoria I – uczniowie klas I-IV SP).

Gośćmi turnieju byli min.:

– Członek ZG Związku OSP RO, Wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego dh Witold Kazienko;

– Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego dh Grzegorz Klecha;

– Z-ca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Grzegorz Oleniacz;

– JM Rektor Uczelni Państwowej im. Jana Grodka dr hab. inż. Mateusz Kaczmarski;

– W- ce starosta sanocki Damian Biskup;

– Kanclerz Uczelni Państwowej im. Jana Grodka inż. Lesław Siedlecki.

Komisję turnieju wystawiła KW PSP w Rzeszowie, a nad przebiegiem turnieju czuwał Dyrektor Zarządu Wykonawczego dh Edward Szlichta wraz z podległymi pracownikami.

W przerwie, przed poczęstunkiem, uczestnicy turnieju mieli okazję zwiedzić Instytut Medyczny, konkretnie Centrum Symulacji Medycznej na uczelni. Zobaczyli pomieszczenia, gdzie studenci uczą się ratownictwa, pielęgniarstwa i fizjoterapii.

Zawody stały na bardzo wysokim poziomie, a pytania wymagały od uczestników doskonałej znajomości między innymi zagadnień dotyczących ratownictwa medycznego, taktyki działań pożarniczych, ratowniczych i gaśniczych.

Karol z części pisemnej uzyskał 18pkt (20pkt dawało finał) i zakończył zmagania na 7 miejscu w swojej kategorii. Gratulujemy Karolowi znakomitego wyniku na zawodach wojewódzkich i życzymy powodzenia w zmaganiach OTWP w przyszłym roku, już w kategorii II (klasy V-VIII).