„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” (OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 2024) – ETAP POWIATOWY

25.04.2024r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie odbyły się eliminacje powiatowe OTWP 2024 „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria – klasy I-IV,

II kategoria – klasy V-VIII,

III kategoria – szkoły średnie.

Turniej składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

Nasz uczeń – Karol Rozmus z klasy IV zajął pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej zdobywając w części pisemnej 20/25 pkt możliwych, a w części ustnej 8/9 pkt możliwych.

Karol wykazał się doskonałą znajomością przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą (wiedza, którą musiał opanować to, m.in. zagadnienia z chemii, fizyki, ratownictwa, historii i ekologii).

Tym samym zakwalifikował się do turnieju wojewódzkiego, który odbędzie się pod koniec maja w Sanoku, w budynku Uczelni Państwowej im. Jana Grodka.

Bardzo gratulujemy Karolowi i życzymy dalszych sukcesów.

W Korfanty