WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025 DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ DO KLASY 1

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Górkach informuje, że wszystkie karty zgłoszenia do oddziału przedszkolnego oraz do klasy 1, na rok szkolny 2024/2025 zostały rozpatrzone pozytywnie przez komisję rekrutacyjną.

Karol Stankiewicz
dyrektor szkoły