PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY PLASTYCZNE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

3 – 4 latki – 240zł

5 – 6 latki – 270zł

Prosimy o dokonanie wpłaty w sekretariacie szkoły lub u personelu przedszkola do dnia 31.07.2023r.