SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE

Od 27 stycznia do 11 lutego 2022 roku uczniowie klas 5-8 przechodzą w tryb nauki zdalnej na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Wszystkie lekcja zdalne prowadzone będą za pomocą platformy Office365 (aplikacja Teams).

Lekcję prowadzone będą według obowiązującego planu lekcji. Zajęcia rewalidacyjne lub inne zajęcia specjalistyczne prowadzone będą na terenie szkoły lub zdalnie po wcześniejszym ustaleniu i zgodzie rodzica.

Opieka świetlicowa na czas nauki zdalnej funkcjonuje dla uczniów klas 1-4.

O potrzebie organizacji opieki w czasie lekcji, rodzice informują dyrekcję szkoły składając wniosek.

Wszelkie informacje oraz zmiany będą szczegółowo przekazywane za pomocą dziennika elektronicznego oraz strony internetowej szkoły. W razie jakichkolwiek pytań i problemów proszę
o kontakt z wychowawcami, nauczycielami bądź dyrekcją szkoły.

Przypominam również, że Regulamin Nauki Zdalne znajduje się na stronie internetowej szkoły.

Karol Stankiewicz
dyrektor szkoły