SZANOWNI RODZICE I UCZNIOWIE

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 04.11.2020r. klasy 1-3 od dnia  09.11.2020 przechodzą w tryb nauki zdalnej. Oznacza to, że wszyscy uczniowie klas 1-8 uczą się w sposób zdalny.

W dalszym ciągu do nauki wykorzystujemy platformę Office365. Rodzice uczniów klas 1-3 proszeni są o bezpośredni kontakt z wychowawcami w celu ustalenia warunków pracy.

Rodzice, którzy są bezpośrednio zaangażowani w walce z pandemią koronawirusa i chcą aby ich dzieci miały zapewnioną opiekę świetlicową na terenie szkoły, proszeni są o zgłaszanie takich potrzeb poprzez dziennik elektroniczny do dnia 07.11.2020r. do godziny 12.

Oddziały przedszkolne funkcjonują w sposób dotychczasowy, dożywanie dla zapisanych dzieci z tych oddziałów nie ulega zmianie.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły oraz przez dziennik elektroniczny.

Karol Stankiewicz
dyrektor szkoły