KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY w sprawie organizacji nauki zdalnej w Szkole Podstawowej w Górkach.

Od dnia 26.10.2020r. do 08.11.2020r. klasy IV-VIII szkoły podstawowej przeszły w tryb nauki zdalnej. Oddziały przedszkolne oraz klasy I-III pracują w trybie stacjonarnym.

Klasy IV-VII pracują wg. planu lekcji obowiązującego od dnia 01.09.2020r. Obowiązującą platformą do nauki zdalnej jest Office365 oraz dziennik elektroniczny UONET+. Uczniowie klas I-III mogą bez zmian korzystać dożywiania, świetlicy oraz biblioteki w godzinach ich funkcjonowania.

Zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno- wychowawcze oraz zajęcia
z pomocy psychologiczno- pedagogicznej odbywają się w formie stacjonarnej i zdalnej. Rodzice uczniów będą informowania o sposobie prowadzenia tych zajęć indywidualnie. Pedagog szkolny oraz logopeda pracują według dotychczasowego planu zajęć w szkole.

O wszystkich zmianach będziemy informować poprzez dziennik elektroniczny oraz stronę internetową szkoły.

Szczegółowy regulamin nauki zdalnej znajduje się na stronie internetowej szkoły:
http://spgorki.pl/

W razie jakichkolwiek pytań i problemów proszę o kontakt z wychowawcami poszczególnych klas.

Karol Stankiewicz
dyrektor szkoły