NOWA SALA TERAPEUTYCZNA W NASZEJ SZKOLE!!

W naszej szkole powstała profesjonalna pracownia do zajęć integracji sensorycznej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jest to przestrzeń, służąca organizacji zajęć przez nauczycieli z zakresu terapii integracji sensorycznej, korekcyjno- kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych czy dydaktyczno- wyrównawczych. Wyposażona jest w różnorodne sprzęty i materiały, które wspierają rozwój dziecka z deficytami oraz dysfunkcjami rozwojowymi. Dzieci mogą korzystać z obręczy, kołysek i huśtawek rotacyjnych, basenu z kulkami, beczki i maglownicy terapeutycznej oraz wielu innych urządzeń mających na celu wspieranie rozwoju zmysłowo- ruchowego dziecka. Sala stanowi ogromną motywacje do pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, co potwierdzają sami uczniowie.