WKRĘCENI W RYSOWANIE

W szkole na dolnym korytarzu można obejrzeć rysunki Gabriela Bani oraz Adriana Stachowicza uczniów klasy szóstej. Zapraszamy.