WYSTAWA – „SAMARYTANIE Z MARKOWEJ”

Rok 2024 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Rodziny Ulmów. W związku z tym w naszej szkole gości już od ponad tygodnia wystawa – „Samarytanie z Markowej”.

Historia powstania ekspozycji:

Wystawa powstała z inicjatywy Ojca Piotra Odoja duszpasterza wspólnoty „Źródło Życia” przy krośnieńskiej parafii p.w. Nawiedzenia NMP. Punktem wyjścia była ekspozycja przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej, której autorem jest dr Mateusz Szpytma, były szef Muzeum im. Rodziny Ulmów, a obecnie zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Pierwszym krokiem w przygotowaniu wystawy było uzyskanie zgody z Instytutu Pamięci Narodowej na wydruk i prezentację ekspozycji. Pracownicy firmy PMC Project z Krosna podjęli się organizacji tego przedsięwzięcia. Rozpoczęły się prace techniczne. Do ekspozycji postanowiono dodać jedną dużą planszę przedstawiającą całą błogosławioną Rodzinę Ulmów, tak aby każdy zainteresowany mógł sobie zrobić z Nimi pamiątkowe zdjęcie. Jednym z bardziej wymagających etapów było przygotowanie betonowych podstaw. Tu ogromną pomysłowością wykazał się Pan Marian Cecuła, który przygotował formy, zbrojenie oraz wykonał między innymi betonowe odlewy podstaw. Wystawę zaprezentowano na jarmarku franciszkańskim organizowanym przy parafii p.w. Nawiedzenia NMP. w Krośnie. Następnie przeniesiono ją do tamtejszego kościoła. Za zgodą Ojca Gwardiana Piotra Micała wystawa została przetransportowana do krośnieńskiego kościoła p.w. Trójcy Świętej (Fara) w Krośnie. W styczniu 2024 r. wystawa trafiła do parafii p.w. MB Wspomożycielki Wiernych w Górkach, a w dalszej kolejności trafiła do kościoła parafialnego p.w. św. Marcina w Przysietnicy. Obecnie jest prezentowana w góreckiej szkole.

Cała społeczność szkolna wyraża wdzięczność firmie PMC Project z Krosna, Panu Maciejowi Zającowi za przekazanie cennych informacji na temat historii powstawania ekspozycji oraz Panu Marianowi Cecule, z którego inicjatywy wystawa trafiła do naszej miejscowości. Ekspozycja będzie gościć w naszej szkole do końca lutego. Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie mieli okazji jej obejrzeć, do zapoznania się z wartościowymi treściami i zdjęciami zamieszczonymi na planszach oraz wykonania pamiątkowych zdjęć.