ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada to symbol walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. Uczciliśmy ten dzień głęboką refleksją nad historią i współczesnością naszego kraju. Program artystyczny przybliżył wszystkim uczestnikom uroczystości ważniejsze fakty z dziejów naszej Ojczyzny. W trakcie przedstawienia można było usłyszeć piękne utwory muzyczne oraz wiersze o tematyce patriotycznej.

Wydarzenie to zakończyło się przemówieniem dyrektora szkoły o potrzebie pielęgnowania pamięci o polskiej historii.

W programie artystycznym wzięli udział uczniowie klas: 06, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.