PASOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Górkach są już pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej. 25 października 2023r. w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych. Na wstępie najmłodsi uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny, w którym zgodnie z tradycją wykazali się wiedzą oraz umiejętnościami.

Podczas swego wystąpienia uczniowie klasy 1 wykonywali piosenki, tańczyli oraz pięknie recytowali wiersze.

Po części artystycznej pierwszoklasiści złożyli ślubowanie. Dyrektor szkoły – pan Karol Stankiewicz dokonał uroczystego pasowania na ucznia. Pierwszoklasiści zostali również pasowani na Czytelników Biblioteki Szkolnej w Górkach. Po pasowaniu każdy z uczniów otrzymał legitymację szkolną praz pamiątkowy dyplom. Z ogromną radością, oficjalnie przyjęliśmy do grona naszych uczniów 17 pierwszoklasistów.

Po uroczystości wszyscy uczniowie w radosnym nastroju udali się wraz z rodzicami i nauczycielami na słodki poczęstunek.