IX KONGRES MEDIATORÓW SZKOLNYCH I RÓWIEŚNICZYCH

Tegoroczny Kongres Mediatorów nosił tytuł: „Mediacja jako technika budowania prawidłowych relacji oraz tworzenia bezpiecznego i przyjaznego klimatu szkoły” i odbył się 26 września 2023r. w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamieniu (Nowy Kamień 30B, woj. Podkarpackie). Organizatorem Kongresu było Podkarpackie Centrum Mediacji, Podkarpacki Kurator Oświaty, a partnerem: Instytut Badań Edukacyjnych i Gmina Kamień.

Cele Kongresu:

– prezentacja metod rozwiązywania sporów,

– wyposażenie uczniów, nauczycieli, dyrektorów w wiedzę na temat alternatywnych sposobów

rozwiązywania konfliktów,

– prezentacja dorobku Szkolnych Klubów Mediatorów Rówieśniczych,

– promocja szkół, w których działają kluby mediatorów rówieśniczych,

– integracja środowiska mediatorów rówieśniczych.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy VII – Amelia Graboń-Hafid, Gabriela Surowiak i Katarzyna Graboń., a opiekunem wyjazdu była pani Agnieszka Oleniacz.