FINAŁ KONKURSU „MIEJSCE NA MAPIE”

18 maja 2023 r. w Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie odbyło się uroczyste zakończenie konkursu „Miejsce na mapie”. Konkurs, pod patronatem Starostwa Powiatowego zorganizowany został dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych i polegał na opracowaniu prezentacji multimedialnej. Głównym partnerem konkursu i fundatorem nagród było Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie. Celem rywalizacji było rozwijanie uczniowskich zainteresowań w zakresie wiedzy o środowisku lokalnym oraz promocja szkoły.

W uroczystości wzięli udział laureaci konkursu wraz z opiekunami, przedstawiciel Powiatu Brzozowskiego p. Wiesław Marchel, reprezentujący Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie p. Przemysław Leń, Dyrekcja Szkoły – p. Tomasz Kaczkowski, p. Agnieszka Janocha i p. Andrzej Foryt oraz w imieniu nauczycieli organizujących konkurs p. Mirosław Prodziewicz.

Przy wyłanianiu laureatów uwzględniono umiejętność kompozycji prezentacji, jakość wykonania i oryginalność opracowania.

Zwyciężyła Nikola Rajchel ze Szkoły Podstawowej w Zmiennicy (opiekun- p. Natalia Glazer- Pająk). Drugie miejsca ex-aequo zajęli Julia Hunia- Szkoła Podstawowa w Jasienicy Rosielnej (opiekun- p. Alicja Piegdoń), Paweł Cichoń- Szkoła Podstawowa w Górkach (opiekun- p. Elżbieta Wolańska-Dereń) oraz Anita Myćka- Zespół Szkół w Niebocku (opiekun- p. Krzysztof Cipora).

Przyznano również dwa równoległe trzecie miejsca dla Julii Terleckiej- Szkoła Podstawowa w Haczowie (opiekun p. Justyna Terlecka) oraz dla Kacpra Śliwiaka- Szkoła Podstawowa w Górkach (opiekun- p. Elżbieta Wolańska-Dereń).

Jednocześnie Jury konkursu postanowiło wyróżnić prace wykonane przez Krzysztofa Pisulę – Szkoła Podstawowa w Jasienicy Rosielnej (opiekun- p. Alicja Piegdoń), Katarzynę Folczyk- Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu ( opiekun p. Katarzyna Bierbasz) oraz Annę Jatczyszyn- Zespół Szkół w Niebocku (opiekun- p. Krzysztof Cipora).

Reprezentujący Powiat Brzozowski p. Wiesław Marchel wyraził zadowolenie z faktu organizacji konkursu, podkreślając, że każda taka inicjatywa spotyka się z poparciem władz Powiatu. W słowach skierowanych do uczestników konkursu zwrócił uwagę, że ich zaangażowanie, wykonana praca jest istotnym elementem w rozwijaniu osobistych zdolności i zainteresowań, co z pewnością zaowocuje w przyszłości.

Przemawiając w imieniu głównego partnera konkursu- Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie p. Przemysław Leń podkreślił, że firma, którą reprezentuje chętnie wspiera wszelkie inicjatywy szkół branży zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętych działań geodezyjno- kartograficznych.

Dyrektor Szkoły p. Tomasz Kaczkowski zwrócił uwagę na wyrównany poziom konkursu, pogratulował laureatom dużych umiejętności w przekazywaniu wiedzy o środowisku lokalnym, życząc jednocześnie dalszych sukcesów w nauce. Odnosząc się do partnerów konkursu podziękował za wsparcie i pomoc w przygotowaniu nagród.

Następnie wręczone zostały dyplomy i ufundowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie oraz Powiat Brzozowski atrakcyjne nagrody rzeczowe. Podziękowania i drobne upominki – za inspirację i pomoc merytoryczną otrzymali także nauczyciele – opiekunowie laureatów.

Zabierając głos w imieniu uczestników konkursu p. Justyna Terlecka ze Szkoły Podstawowej w Haczowie zwróciła uwagę na ciekawą formułę konkursu i sprawną organizację.

Cała uroczystość odbywała w przyjemnej atmosferze, przy słodkim poczęstunku, a wspólne fotografie stanowiły miły akcent na zakończenie konkursu. Następna edycja już za rok!😉😁😍