„WIECZÓR NAUKI 2023″ – 27.04.2023r. SP GÓRKI

W czwartkowy wieczór – 27 kwietnia w naszej szkole miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Uczniowie klas VI SP z Brzozowa, Grabownicy Starzeńskiej, Turzego Pola oraz Zmiennicy uczestniczyli w trzeciej edycji „Wieczoru Nauki”.

W spotkaniu tym wzięli również udział zaproszeni goście: Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku p. Mariola Pilszak, która reprezentowała Burmistrza Brzozowa p. Szymona Stapińskiego, Radny Rady Powiatu w Brzozowie p. Grzegorz Florek, Sołtys wsi Górki p. Mateusz Bednarczyk, emerytowani dyrektorzy p. Aleksandra Lubecka i p. Bronisław Przyczynek oraz ks. Proboszcz Parafii Górki Tomasz Ruszel. Pomysłodawczynią i koordynatorką tego wydarzenia była nauczycielka góreckiej szkoły – p. Agnieszka Skotnicka. Mottem spotkania były następujące słowa: Nauka jest po prostu ciekawością… trzymaną w ryzach pokory oraz w kajdanach cierpliwości.

Na początku pan dyrektor Karol Stankiewicz przywitał przybyłych gości i słowami: Wieczór Nauki – Górki 2023 uważam za otwarty inaugurował imprezę. Następnie głos zabrała p. Mariola Pilszak oraz p. Mateusz Bednarczyk. Po czym został przedstawiony plan naukowego spotkania.

Nauczyciele oraz uczniowie klas IV-VIII naszej szkoły przygotowali liczne pokazy dla uczestników. Pierwszym punktem było przedstawienie pt. „Śladami Marii Skłodowskiej – Curie” w reżyserii p. Agnieszki Skotnickiej, przy współpracy p. Anny Dudek oraz p. Pawła Szałajko. Cechy wymienione w cytacie, będącym mottem spotkania takie jak ciekawość, pokora i cierpliwość wyróżniały wybitną polską uczoną Marię Skłodowską – Curie. Nauka była dla niej niezwykłą przygodą, która stała się jej pasją. Uczniowie oglądając inscenizację mieli okazję poznać bliżej tę niezwykłą postać, wzbogacić swoją wiedzę na temat jej życia i wielkich odkryć. Aktorzy to: Barbara Ścibor, Milena Chmielewska, Kacper Śliwiak, Milena Kowalczyk, Magdalena Cichoń, Anna Ruchlewicz, Paweł Cichoń, Krzysztof Graboń, Adam Cichoń, Julia Bania, Dawid Florek. Po inscenizacji szóstoklasiści zostali podzieleni na grupy i wraz z przewodnikami udali się do poszczególnych sal, gdzie obejrzeli następujące pokazy: Szlakiem Adama Mickiewicza (p. Elżbieta Wolańska – Dereń, p. Anna Dudek; uczniowie: Katarzyna Graboń, Zuzanna Pietranowicz), Neurografika (p. Dorota Długosz; uczniowie: Agnieszka Kap, Barbara Oleniacz), Kolorowy i zaczarowany świat chemii (p. Agnieszka Skotnicka; uczniowie: Barbara Ścibor, Milena Chmielewska, Gabriela Surowiak), Rubik – metoda LBL (p. Waldemar Korfanty; uczniowie: Amelia Graboń – Hafid, Filip Wysogląd, Fabian Wiszyński, Franciszek Lorenc, Nordin Graboń – Hafid), Tajemnice ciała człowieka (p. Agnieszka Skotnicka; uczniowie: Julia Bania, Zuzanna Piotrowska, Julia Proć), Tradycje kulinarne w krajach anglojęzycznych (p. Marta Skiba; uczniowie: Adam Cichoń, Krzysztof Graboń, Norbert Tympalski, Wiktor Farbaniec, Dawid Florek), Robotyka + drukarka 3D (p. Arkadiusz Mazurek; uczniowie: Wiktor Lorenc, Paweł Cichoń, Kacper Śliwiak).

Po zakończeniu pokazów wszyscy uczestnicy ponownie zebrali się na sali gimnastycznej, gdzie czekał na nich poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Górkach. Po krótkiej przerwie pan dyrektor podziękował za udział i zaangażowanie w przygotowaniu „Wieczoru Nauki” oraz zaprosił uczestników do wspólnej zabawy dyskotekowej, która stanowiła ostatni punkt spotkania.

Swoją obecnością zaszczycili nas również absolwenci naszej szkoły. Z wielką radością poświęcili swój wolny czas biorąc udział w tym przedsięwzięciu.

 „Wieczór Nauki” był dla uczniów niezwykle ciekawą i fascynującą przygodą podczas której mogli rozbudzić w sobie chęć poznawania tajemnic nauki oraz zainspirować się do dalszej pracy nad sobą w zdobywaniu wiedzy i dzielenia się nią z innymi. Był okazją do kształtowania wśród uczestników takich postaw jak: cierpliwość, pokora, patriotyzm, pracowitość, odwaga, determinacja w dążeniu do celu na wzór Marii Skłodowskiej – Curie. Wspólna zabawa dyskotekowa była okazją do integracji uczniów z naszej brzozowskiej gminy.

Niezmierna radość i entuzjazm jakie towarzyszyły uczniom podczas tego spotkania pokazują, że istnieje ogromna potrzeba organizowania tego typu przedsięwzięć. Utwierdza to również w przekonaniu, że w dzieciach i młodzieży drzemie ogromny potencjał i energia do robienia rzeczy wielkich, a naszą rolą jako nauczycieli – przewodników jest im to umożliwić. Przekonałam się, że naprawdę warto!

W przygotowanie „Wieczoru Nauki” zaangażowało się bardzo wiele osób. Chciałabym im wszystkim wyrazić wdzięczność. Dziękuję p. dyrektorowi naszej szkoły Karolowi Stankiewiczowi, Radzie Rodziców, pracownikom obsługi, p. Anecie Szałajko, p. Agnieszce Barbara i p. Agnieszce Oleniacz za pomoc w przygotowaniu dekoracji oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej, p. Sylwii Szałakjo, p. Halinie Drzumskiej, p. Pawłowi Szałajko, p. Maciejowi Tymkiewiczowi oraz wszystkim nauczycielom, którzy z chęcią i wielkim zapałem poświęcili swój cenny czas i talent, by przygotować wraz uczniami bardzo ciekawe pokazy. W szczególny sposób dziękuje uczniom naszej szkoły, którzy stanęli na wysokości zadania i pokazali się z jak najlepszej strony. Kochani Wasz zapał i chęci, ciekawe pomysły i ciężka praca przyniosły bardzo pozytywne efekty. To dzięki Wam szkoła górecka na chwilę zamieniła się w miejsce niezwykłe, gdzie poprzez zdobywanie wiedzy i zabawę uczniowie spędzili swój wolny czas. Dziękuję również absolwentom naszej szkoły za ich obecność. Okazuje się, że wspólnymi siłami można bardzo wiele osiągnąć. Jeszcze raz z serca wszystkim dziękuję!

Agnieszka Skotnicka