WYNIKI REKRUTACJI – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY I KLASA 1

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Górkach informuje, że wszystkie karty zgłoszenia do oddziału przedszkolnego oraz klasy 1 na rok szkolny 2023/2024 przez komisję rekrutacyjną zostały rozpatrzone pozytywnie.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2023 Burmistrza Brzozowa z dnia 18 stycznia 2023 roku rodzice/prawni opiekunowie kandydatów potwierdzają wolę przyjęcia do oddziału przedszkolnego lub klasy I w Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Górkach w formie pisemnego oświadczenia do 5.04.2023 r.

Oświadczenie dostępne jest na stronie internetowej naszej szkoły lub w sekretariacie.