Z WIZYTĄ W BUDYNKU PSP BRZOZÓW

W ramach przygotowań do powiatowego konkursu OTWP – „Młodzież Zapobiega Pożarom” Fabian 5 marca odwiedził jednostkę PSP w Brzozowie w celu zapoznania się z podstawowymi pojazdami, sprzętem i wyposażeniem Komendy Powiatowej.