WYJAZD DO KROSNA

W piątek nasze klasy IV, V i VI wzięła udział w wyjeździe do Krosna. Część sportową spędziliśmy na lodowisku, gdzie szlifowaliśmy formę łyżwiarską, a część edukacyjna odbyła się na Rynku, gdzie poznaliśmy zabytki krośnieńskiej starówki.

Każda forma wyjazdu klasowego buduję dobre relacje i integruje grupę.

Wszyscy w dobrych humorach wrócili do domu.