REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Górkach

Na podstawie zarządzenia nr 10/2023 Burmistrza Brzozowa z dnia 18 stycznia 2023 r., dyrektor Szkoły Podstawowej w Górkach ogłasza terminarz rekrutacji do klasy 1:

  • Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej – od 01.02.2023 r. do 24.02.2023 r.
  • Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej przesz kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły – od 01.03.2023 r. do 10.03.2023r.
  • Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia – od 24.03.2023 r. do 05.04.2023 r.
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do klasy pierwszej – 12.04.2023r.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego działającego przy Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Górkach

Na podstawie zarządzenia nr 9/2023 Burmistrza Brzozowa z dnia 18 stycznia 2023 r., dyrektor Szkoły Podstawowej w Górkach ogłasza terminarz rekrutacji do klasy 1:

  • Potwierdzenie przez rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym – od 13.02.2023 r. do 20.02.2023 r.
  • Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego – od 21.02.2023 r. do 10.03.2023 r.
  • Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia – od 27.03.2023 r. do 05.04.2023 r.
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego – 11.04.2023 r.

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły osobiście lub pod numerem 134345614.