PASOWANIE NA UCZNIA

W środę, 09 listopada 2022 w naszej szkole odbyła się ważna uroczystość dla pierwszoklasistów – „Pasowanie na Ucznia”. Było to dla nich niezapomniane przeżycie, któremu towarzyszyły ogromne emocje. Kandydaci zaprezentowali się w ciekawym programie artystycznym, przygotowanym wspólnie z Panią wychowawczynią. Wykazali się też dużą znajomością wiedzy, opanowaniem i dojrzałością szkolną, dzięki czemu Pan Dyrektor nie miał wątpliwości dotyczących włączenia ich do grona społeczności naszej szkoły.

„Pasowanie na Ucznia” i Ślubowanie potwierdziły, że pierwsza klasa to „Super Klasa”!

Jednocześnie uczniowie przeżyli tego wieczoru „Pasowanie na czytelnika”. Zostali włączeni do grona czytelników biblioteki szkolnej.

Potwierdzeniem wszystkiego były liczne upominki, które otrzymali nowo pasowani uczniowie.

Warto podkreślić, że przykładem dla nich byli obecni ich starsi koledzy – „przewodnicy po szkole”.

Wszystko to mogli potwierdzić obecni na uroczystości rodzice. którzy z ciekawością i dużym wzruszeniem przeżywali występy swoich pociech.