„BohaterON – WŁĄCZ HISTORIĘ!” – NIE ZAPOMNIMY WASZEGO POŚWIĘCENIA!

Mając na względzie upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, a także w ramach ogólnopolskiej kampanii, 13. października 2022r. w klasie 2. przeprowadzone zostały zajęcia związane z tym wydarzeniem.

Uczniowie obejrzeli spektakl teatru lalek pt. „Niebajka o Powstaniu Warszawskim” ukazujący im krótką historię Powstańca Warszawskiego i jego wnuczki. Następnie z zapałem i zaangażowaniem wykonali szereg działań, mających przybliżyć im jeszcze bardziej historię.

Na podsumowanie wykonali prace plastyczne, pokazujące każdego z nich w roli patrioty. Dzięki temu poznali wartości, o jakie walczyli Powstańcy Warszawscy i za które byli gotowi oddać własne życie, a które aktualne są również dzisiaj. Przekazywane najmłodszym z pokolenia na pokolenie uczą, jak godnie żyć oraz być nie tylko dobrym człowiekiem, ale i patriotą. A. Szałajko