SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2022/2023

Przewodniczący – Barbara Ścibor
Zastępca – Julia Bania
Skarbnik – Dawid Florek
Sekretarz – Amelia Graboń – Hafid

Członekowie – Magdalena Cichoń, Jan Bednarczyk, Adam Cichoń, Zuzanna Piotrowska

Opiekun SU – Waldemar Korfanty