AKCJA GÓRA GROSZA 2021/2022

W dniu 07.06.2022r. uczennice naszej szkoły podsumowały pieniądze, zebrane przez wszystkie klasy
w trakcie trwania akcji. Suma wynosi 116,24 zł.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję.