INFORMACJA

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górkach informuje, że do klasy 1 oraz oddziału przedszkolnego zostały zakwalifikowane wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski w wyznaczonym terminie.

Na stronie szkoły znajduje się druk potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego, proszę o uzupełnienie i złożenie w sekretariacie szkoły lub u Pań nauczycielek.

Karol Stankiewicz
dyrektor szkoły