WYJAZD UCZNIÓW NA KRYTE LODOWISKO W KROŚNIE

W piątek odbył się wyjazd na łyżwy do Krosna, w którym wzięły udział klasy IV, V, VIII. Dzieci miały okazję doskonalić i rozwijać umiejętności łyżwiarstwie.  Dla niektórych były to pierwszy kontakt z tym sportem, ale pomoc koleżeńska i cierpliwość pozwoliły Więcej…