KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE ZMIANY ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GÓRKACH

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022r. uczniowie klas 1-8 przechodzą w tryb nauki zdalnej na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Zajęcia zdalne prowadzone będą w dniach 20, 21, 22 grudnia 2021r. oraz 3, 4, 5 stycznia 2022r. Dzień 7 stycznia jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia 2017r. 

Wszystkie lekcja zdalne prowadzone będą za pomocą platformy Office365 (aplikacja Teams).

Lekcję prowadzone będą według obowiązującego planu lekcji. Zajęcia rewalidacyjne lub inne zajęcia specjalistyczne prowadzone będą na terenie szkoły lub zdalnie po wcześniejszym ustaleniu i zgodzie rodzica.

Oddziały przedszkolne funkcjonują na dotychczasowych zasadach, dla dzieci z tych oddziałów organizowane będzie dożywanie na terenie szkoły.

Opieka świetlicowa na czas nauki zdalnej funkcjonuje dla uczniów klas 1-3. O potrzebie organizacji opieki w czasie lekcji, rodzice informują dyrekcję szkoły składając wniosek.

Wszelkie informacje oraz zmiany będą szczegółowo przekazywane za pomocą dziennika elektronicznego oraz strony internetowej szkoły. W razie jakichkolwiek pytań i problemów proszę o kontakt z wychowawcami, nauczycielami bądź dyrekcją szkoły.

Przypominam również, że Regulamin Nauki Zdalne znajduje się na stronie internetowej szkoły.

Karol Stankiewicz
dyrektor szkoły