KOMUNIKAT

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego, dzień 2 listopada 2021 roku tj. wtorek jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.