„SZKOŁO POMÓŻ I TY”

Słowo od fundacji:

Dziękujemy za wielkie serce i zaufanie jakim obdarzyliście nas biorąc udział w corocznych projektach charytatywnych „Szkoło Pomóż i Ty”. To dzięki Państwu wspólnie niesiemy pomoc od 19 lat naszym podopiecznym i dokonujemy dzięki temu rzeczy niezwykłych.

W świetle tak szczytnego celu pragniemy Państwa zaprosić do udziału w kolejnej edycji akcji charytatywnej Szkoło Pomóż i Ty na rok szkolny 2021/2022, przesyłając w załączeniu pakiet startowy pomocy naukowych-cegiełek.

W tym roku pragniemy wspólnie z Państwem pomóc 10-letniemu Kacprowi Pawłowskiemu. Kiedy Kacper skończył roczek zdiagnozowano u niego dziecięce porażenie mózgowe. Pomimo swojej niepełnosprawności uśmiech towarzyszy mu każdego dnia. Aby Kacper mógł prawidłowo rozwijać się niezbędny jest sprzęt, który pomoże mu w komunikacji, nauce pisania, czytania i mówienia. Wspólnie pomóżmy Kacprowi w zakupie specjalistycznego oprogramowania i komputera, których koszt wynosi około 10 000 zł.

Połączmy pomoc z zabawą! Zapraszamy do udziału w konkursie.

Dla najbardziej zaangażowanych szkół, które dołożą swoją cegiełkę pomocy dla Kacperka i nadeślą w terminie do 30.11.2021 r. zgłoszenie do konkursu, mamy 3 nowoczesne, przydatne w edukacji laptopyKonkurs Laptop Dla Szkoły, w którym dla różnych szkół są równe szanse na zdobycie nagrody, będzie odbywał się według zasad zamieszczonych w regulaminie. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu i udziału w naszej akcji. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.pomozity.org.

Akcja pomocy na rok szkolny 2021/2022 trwa od 01.09.2021 r. do 14.06.2022 r. W tym czasie każda szkoła może dokonywać zamówień dowolnej ilości cegiełek mailem, faksem lub listownie przy użyciu załączonej Karty Zamówień. Będziemy wdzięczni za każdy datek, jednak sugerujemy aby kwota wsparcia wynosiła 2 zł za jedną cegiełkę. Zebraną darowiznę finansową na rzecz Kacpra Pawłowskiego prosimy przekazać na konto Fundacji:

POMAGAMY JUŻ PONAD ĆWIERĆ WIEKU

Błażej Wołoszczak potrzebuje pomocy i rehabilitacji w osiągnięciu samodzielności

Zarząd Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową na rzecz naszego podopiecznego Błażeja Wołoszczak, który od 4 roku życia choruje na padaczkę lekoodporną, dzięki wszczepieniu stymulatora nerwu błędnego ilość napadów bardzo się zmniejszyła. Dzięki stymulatorowi oraz systematycznej rehabilitacji Błażej ma możliwość prowadzenia zwykłego życia nastolatka. Pomóżmy jego rodzinie spełnić to marzenie w osiągnięciu samodzielności.

Fundacja POMÓŻ I TY zwróciła się z prośbą do naszej szkoły, aby pomóc Błażejowi wejść w dorosłość.

Samorząd Szkolny będzie od środy 22 września sprzedawał kalendarzyki szkolne z przydatnymi w nauce wzorami i pojęciami z różnych przedmiotów.

Więcej o fundacji i ich akcjach dowiecie się ze stron: