W BARWNYM ŚWIECIE PANA FRANCISZKA FLORCZAKA

Ostatnio gościliśmy u kolejnego artysty mieszkającego w Górkach Pana Franciszka Florczaka. Obrazy wypełniające dom Pana Franciszka to emocjonalne przedstawienia obejmujące tematykę sakralną, sceny rodzajowe i pejzaże. Z niezwykłą wrażliwością artysta przedstawił swój barwny świat w obrazach. Pan Franciszek zabrał nas Więcej…