SZANOWNI RODZICE I UCZNIOWIE

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów, od 18 stycznia 2021 r. do nauki stacjonarnej powracają uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Świetlica szkolna będzie funkcjonowała tak jak to miało miejsce od dnia 1 września 2020r.

Powrót dzieci do szkoły jest możliwy w ścisłym rygorze sanitarnym, zwracam się z prośbą o przypomnienie sobie procedur bezpieczeństwa, które są dostępne na stronie szkoły.

Proszę śledzić na bieżąco stronę internetową naszej szkoły oraz dziennik elektroniczny, gdzie będą pojawiały się szczegółowe informacje.

Karol Stankiewicz
dyrektor szkoły