SZANOWNI RODZICE I UCZNIOWIE

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów, od 18 stycznia 2021 r. do nauki stacjonarnej powracają uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Świetlica szkolna będzie funkcjonowała tak jak to miało miejsce od dnia 1 września 2020r. Powrót dzieci do szkoły jest Read more