SZANOWNI RODZICE I UCZNIOWIE

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów od dnia 26.10.2020r. uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej przechodzą w tryb nauki zdalnej.
Zwracam się z prośbą aby na bieżąco śledzić naszą stronę internetową oraz dziennik elektroniczny, gdzie będą pojawiać się szczegółowe informacje o funkcjonowaniu szkoły.

Proszę również rodziców, aby przekazywali informację o potrzebie wypożyczenia sprzętu komputerowego drogą mailową (przez dziennik elektroniczny) lub u wychowawców poszczególnych klas, tak abyśmy już w poniedziałek mogli udostępnić laptopy.

dyrektor szkoły
Karol Stankiewicz